agenda


lessen en informatie

Lestijden

Elke zaterdag tussen 11 en 12 uur.
(Tussentijds inschrijven is mogelijk.)

Inhalen

Bij evt. afwezigheid is er de mogelijkheid om de les op een later tijdstip in te halen.

Vakantie periode

Tijdens schoolvakanties worden er geen lessen gegeven.